UX Resources

UX Apprentice

Палтформа за бързо изучаване основите на UX, чрез следване на опростен процес в 3 стъпки: Discovery, Strategy & Design.
www.uxapprentice.com