Научете UX

Какво User Experience (UX)?

User experience design (UXD, UED or XD) е процес на повишаване удовлетвореността на потребителите чрез подобряване ползваемостта и достъпността,  предвидени във взаимодействието между потребителя и продукта. UX обхваща традиционното човек-компютър взаимодействие (human-computer interaction, HCI) и се разширява като обхваща всички аспекти на даден продукт или услуга, които се възприемат от потребителите.